Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 237 720 1 285 750 1 223 330 1 053 400 1 202 760
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 890 374 981 473 906 132 638 770 386 644
Wskaźnik płynności bieżącej 1,39 1,31 1,35 1,65 3,11

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 237 720K ÷ $890 374K
= 1,39


Analiza porównawcza

2023