Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 285 750 1 223 330 1 053 400 1 202 760 978 757
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 981 473 906 132 638 770 386 644 360 214
Wskaźnik płynności bieżącej 1,31 1,35 1,65 3,11 2,72

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 285 750K ÷ $981 473K
= 1,31


Analiza porównawcza

2022