Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 795 240 4 548 760 3 449 750 3 983 790 3 950 620
Aktywa razem w tys. USD 3 682 910 3 791 350 3 546 340 3 315 630 2 160 520
Rotacja aktywów razem 1,30 1,20 0,97 1,20 1,83

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 795 240K ÷ $3 682 910K
= 1,30


Analiza porównawcza

2023