Urban Outfitters, Inc. (URBN)

ROA

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Zysk netto w tys. USD 159 699 310 616 1 236 168 096 298 003
Aktywa razem w tys. USD 3 682 910 3 791 350 3 546 340 3 315 630 2 160 520
ROA 4,34% 8,19% 0,03% 5,07% 13,79%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $159 699K ÷ $3 682 910K
= 4,34%


Analiza porównawcza

2023