Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Aktywa razem w tys. USD 3 682 910 3 791 350 3 546 340 3 315 630 2 160 520
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $3 682 910K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023