Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Aktywa razem w tys. USD 3 791 350 3 546 340 3 315 630 2 160 520 1 952 780
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $3 791 350K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022