Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Cykl zapasów dni 68,07 55,28 54,77 51,94 52,55
Cykl należności dni 5,12 9,52 8,09 7,43 7,77
Cykl zobowiązań dni 36,35 33,68 22,45 20,24 19,18
Cykl konwersji gotówki dni 36,83 31,12 40,41 39,13 41,14

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 68,07 + 5,12 – 36,35
= 36,83


Analiza porównawcza

2022