Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Cykl zapasów dni 63,79 68,07 55,28 54,77 51,94
Cykl należności dni 5,35 5,12 9,52 8,09 7,43
Cykl zobowiązań dni 27,97 36,35 33,68 22,45 20,24
Cykl konwersji gotówki dni 41,17 36,83 31,12 40,41 39,13

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 63,79 + 5,35 – 27,97
= 41,17


Analiza porównawcza

2023