Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q2
(31 lip 2023)
2024/Q1
(30 kwi 2023)
2023/Q4
(31 sty 2023)
2023/Q3
(31 paź 2022)
2023/Q2
(31 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(31 sty 2022)
2022/Q3
(31 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 475 576 381 432 382 638 293 795 251 685 259 203 445 995 424 729
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 224 254 223 894 197 232 226 280 220 901 221 905 206 293 203 213
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 957 476 927 676 890 374 1 008 440 966 885 920 155 981 473 1 049 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,73 0,65 0,65 0,52 0,49 0,52 0,66 0,60

2024/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($475 576K + $224 254K) ÷ $957 476K
= 0,73


Analiza porównawcza

2024/Q2