Shockwave Medical Inc. (SWAV)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 731 863 24 198 11 630 13 319 7 152
Kapitał własny w tys. USD 668 677 511 316 241 830 225 654 192 653
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,09 0,05 0,05 0,06 0,04

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $731 863K ÷ $668 677K
= 1,09


Analiza porównawcza

2023