ShockWave Medical Inc (SWAV)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 421,81 378,56 519,20 256,83
Cykl należności dni 53,19 57,62 62,94 62,73
Cykl zobowiązań dni 37,74 31,01 25,49 59,35
Cykl konwersji gotówki dni 437,25 405,18 556,65 260,21

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 421,81 + 53,19 – 37,74
= 437,25


Analiza porównawcza

2022