ShockWave Medical Inc (SWAV)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 24 198 11 630 13 319 7 152
Aktywa razem w tys. USD 646 089 345 682 272 042 231 938
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,04 0,03 0,05 0,03

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $24 198K ÷ $646 089K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022