ShockWave Medical Inc (SWAV)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 64 996 41 438 20 991 17 159
Zapasy w tys. USD 75 112 42 978 29 859 12 074
Rotacja zapasów 0,87 0,96 0,70 1,42

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $64 996K ÷ $75 112K
= 0,87


Analiza porównawcza

2022