ShockWave Medical Inc (SWAV)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 459 263 285 902 246 300 216 697
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 63 374 51 628 25 581 24 008
Wskaźnik płynności bieżącej 7,25 5,54 9,63 9,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $459 263K ÷ $63 374K
= 7,25


Analiza porównawcza

2022