ShockWave Medical Inc (SWAV)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 24 198 11 630 13 319 7 152
Kapitał własny w tys. USD 511 316 241 830 225 654 192 653
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,05 0,05 0,06 0,04

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $24 198K ÷ ($24 198K + $511 316K)
= 0,05


Analiza porównawcza

2022