ShockWave Medical Inc (SWAV)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 304 493 200 981 202 354 195 349
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 292 4 508 2 398 1 897
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 63 374 51 628 25 581 24 008
Wskaźnik płynności gotówkowej 4,94 3,98 8,00 8,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($304 493K + $8 292K) ÷ $63 374K
= 4,94


Analiza porównawcza

2022