ShockWave Medical Inc (SWAV)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 121 659 -7 157 -65 663 -51 839
Aktywa razem w tys. USD 646 089 345 682 272 042 231 938
Operacyjny ROA 18,83% -2,07% -24,14% -22,35%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $121 659K ÷ $646 089K
= 18,83%


Analiza porównawcza

2022