ShockWave Medical Inc (SWAV)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 64 996 41 438 20 991 17 159
Zobowiązania handlowe w tys. USD 6 721 3 520 1 466 2 790
Rotacja zobowiązań 9,67 11,77 14,32 6,15

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $64 996K ÷ $6 721K
= 9,67


Analiza porównawcza

2022