ShockWave Medical Inc (SWAV)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 0,87 0,96 0,70 1,42
Rotacja należności 6,86 6,33 5,80 5,82
Rotacja zobowiązań 9,67 11,77 14,32 6,15
Rotacja kapitału pracującego 1,24 1,01 0,31 0,22

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 421,81 378,56 519,20 256,83
Cykl należności dni 53,19 57,62 62,94 62,73
Cykl zobowiązań dni 37,74 31,01 25,49 59,35

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 10,17 9,73 4,14 8,74
Rotacja aktywów razem 0,76 0,69 0,25 0,19