ShockWave Medical Inc (SWAV)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 424 737 195 708 46 798 25 768
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 489 733 237 146 67 789 42 927
Marża zysku ze sprzedaży brutto 86,73% 82,53% 69,03% 60,03%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $424 737K ÷ $489 733K
= 86,73%


Analiza porównawcza

2022