ShockWave Medical Inc (SWAV)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 489 733 237 146 67 789 42 927
Należności w tys. USD 71 366 37 435 11 689 7 377
Rotacja należności 6,86 6,33 5,80 5,82

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $489 733K ÷ $71 366K
= 6,86


Analiza porównawcza

2022