ShockWave Medical Inc (SWAV)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 489 733 237 146 67 789 42 927
Property, plant and equipment w tys. USD 48 152 24 361 16 362 4 910
Rotacja aktywów trwałych 10,17 9,73 4,14 8,74

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $489 733K ÷ $48 152K
= 10,17


Analiza porównawcza

2022