ShockWave Medical Inc (SWAV)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 215 996 -9 136 -65 699 -51 109
Aktywa razem w tys. USD 646 089 345 682 272 042 231 938
ROA 33,43% -2,64% -24,15% -22,04%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $215 996K ÷ $646 089K
= 33,43%


Analiza porównawcza

2022