ShockWave Medical Inc (SWAV)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 489 733 237 146 67 789 42 927
Aktywa razem w tys. USD 646 089 345 682 272 042 231 938
Rotacja aktywów razem 0,76 0,69 0,25 0,19

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $489 733K ÷ $646 089K
= 0,76


Analiza porównawcza

2022