Ralph Lauren Corp (RL)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 453 800 1 478 100 2 003 400 585 800 901 700
Kapitał własny w tys. USD 2 430 500 2 536 000 2 604 400 2 693 100 3 287 200
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,60 0,58 0,77 0,22 0,27

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 453 800K ÷ $2 430 500K
= 0,60