Ralph Lauren Corp (RL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Rotacja zapasów 2,13 2,12 2,03 3,40 2,97
Rotacja należności 11,19 11,59 7,81 14,89 10,54
Rotacja zobowiązań 6,13 4,62 4,33 10,16 12,00
Rotacja kapitału pracującego 3,52 3,17 1,68 4,80 2,64

Średnia liczba dni

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Cykl zapasów dni 171,67 172,24 179,96 107,21 122,99
Cykl należności dni 32,62 31,50 46,71 24,51 34,63
Cykl zobowiązań dni 59,55 79,08 84,39 35,94 30,42

Długoterminowe

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Rotacja aktywów trwałych 6,74 6,41 4,34 6,29 6,07
Rotacja aktywów razem 0,95 0,81 0,56 0,85 1,06