Ralph Lauren Corp (RL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja zapasów 2,12 2,03 3,40 2,97 3,19
Rotacja należności 11,59 7,81 14,89 10,54 9,80
Rotacja zobowiązań 4,62 4,33 10,16 12,00 14,68
Rotacja kapitału pracującego 3,17 1,68 4,80 2,64 3,15

Średnia liczba dni

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Cykl zapasów dni 172,24 179,96 107,21 122,99 114,32
Cykl należności dni 31,50 46,71 24,51 34,63 37,24
Cykl zobowiązań dni 79,08 84,39 35,94 30,42 24,87

Długoterminowe

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja aktywów trwałych 6,41 4,34 6,29 6,07 5,21
Rotacja aktywów razem 0,81 0,56 0,85 1,06 1,01