Ralph Lauren Corp (RL)

ROA

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD 522 700 600 100 -121 100 384 300 430 900
Aktywa razem w tys. USD 6 789 500 7 724 700 7 887 500 7 279 900 5 942 800
ROA 7,70% 7,77% -1,54% 5,28% 7,25%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $522 700K ÷ $6 789 500K
= 7,70%