Ralph Lauren Corp (RL)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 756 900 841 900 222 900 415 800 717 700
Aktywa razem w tys. USD 6 789 500 7 724 700 7 887 500 7 279 900 5 942 800
Operacyjny ROA 11,15% 10,90% 2,83% 5,71% 12,08%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $756 900K ÷ $6 789 500K
= 11,15%