Ralph Lauren Corp (RL)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 218 500 4 400 800 6 159 800 6 313 000 6 182 300
Należności w tys. USD 536 700 563 200 413 600 598 900 630 800
Rotacja należności 11,59 7,81 14,89 10,54 9,80

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $6 218 500K ÷ $536 700K
= 11,59