Ralph Lauren Corp (RL)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 443 600 6 218 500 4 400 800 6 159 800 6 313 000
Należności w tys. USD 575 800 536 700 563 200 413 600 598 900
Rotacja należności 11,19 11,59 7,81 14,89 10,54

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $6 443 600K ÷ $575 800K
= 11,19