Ralph Lauren Corp (RL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 478 100 2 003 400 585 800 901 700 524 400
Aktywa razem w tys. USD 7 724 700 7 887 500 7 279 900 5 942 800 6 143 300
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,19 0,25 0,08 0,15 0,09

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 478 100K ÷ $7 724 700K
= 0,19