Ralph Lauren Corp (RL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 453 800 1 478 100 2 003 400 585 800 901 700
Aktywa razem w tys. USD 6 789 500 7 724 700 7 887 500 7 279 900 5 942 800
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,21 0,19 0,25 0,08 0,15

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 453 800K ÷ $6 789 500K
= 0,21