Ralph Lauren Corp (RL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 217 300 4 208 000 3 375 200 3 594 800 3 548 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 255 700 1 584 800 2 092 000 1 200 100 1 587 200
Wskaźnik płynności bieżącej 1,87 2,66 1,61 3,00 2,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 217 300K ÷ $2 255 700K
= 1,87