Ralph Lauren Corp (RL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 324 100 4 217 300 4 208 000 3 375 200 3 594 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 493 500 2 255 700 1 584 800 2 092 000 1 200 100
Wskaźnik płynności bieżącej 2,23 1,87 2,66 1,61 3,00

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 324 100K ÷ $1 493 500K
= 2,23