Ralph Lauren Corp (RL)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 478 100 2 003 400 585 800 901 700 524 400
Kapitał własny w tys. USD 2 536 000 2 604 400 2 693 100 3 287 200 3 457 400
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,37 0,43 0,18 0,22 0,13

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 478 100K ÷ ($1 478 100K + $2 536 000K)
= 0,37