Ralph Lauren Corp (RL)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Aktywa razem w tys. USD 6 789 500 7 724 700 7 887 500 7 279 900 5 942 800
Kapitał własny w tys. USD 2 430 500 2 536 000 2 604 400 2 693 100 3 287 200
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,79 3,05 3,03 2,70 1,81

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $6 789 500K ÷ $2 430 500K
= 2,79