Ralph Lauren Corp (RL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 443 600 6 218 500 4 400 800 6 159 800 6 313 000 6 182 300 6 652 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 277 800 2 071 000 1 539 400 2 506 500 2 427 000 2 430 600 3 001 700
Zysk ze sprzedaży brutto 4 165 800 4 147 500 2 861 400 3 653 300 3 886 000 3 751 700 3 651 100
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 3 408 900 3 305 600 2 638 500 3 237 500 3 168 300 3 095 500 3 149 400
Zysk operacyjny 756 900 841 900 222 900 415 800 717 700 651 700 472 400
Koszty odsetek netto 8 200 48 500 38 800 -16 800 -20 100 5 900 12 400
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 691 900 754 600 -74 800 326 400 582 500 489 200 -104 900
Podatek dochodowy 169 200 154 500 46 300 -57 900 151 600 326 400 -5 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 522 700 600 100 -121 100 384 300 430 900 162 800 -99 300