Ralph Lauren Corp (RL)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 443 600 6 218 500 4 400 800 6 159 800 6 313 000
Working capital w tys. USD 1 830 600 1 961 600 2 623 200 1 283 200 2 394 700
Rotacja kapitału pracującego 3,52 3,17 1,68 4,80 2,64

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $6 443 600K ÷ $1 830 600K
= 3,52