Ralph Lauren Corp (RL)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 218 500 4 400 800 6 159 800 6 313 000 6 182 300
Working capital w tys. USD 1 961 600 2 623 200 1 283 200 2 394 700 1 961 200
Rotacja kapitału pracującego 3,17 1,68 4,80 2,64 3,15

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $6 218 500K ÷ $1 961 600K
= 3,17