Ralph Lauren Corp (RL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 443 600 6 218 500 4 400 800 6 159 800 6 313 000
Property, plant and equipment w tys. USD 955 500 969 500 1 014 000 979 500 1 039 200
Rotacja aktywów trwałych 6,74 6,41 4,34 6,29 6,07

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 443 600K ÷ $955 500K
= 6,74