Ralph Lauren Corp (RL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 218 500 4 400 800 6 159 800 6 313 000 6 182 300
Property, plant and equipment w tys. USD 969 500 1 014 000 979 500 1 039 200 1 186 300
Rotacja aktywów trwałych 6,41 4,34 6,29 6,07 5,21

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 218 500K ÷ $969 500K
= 6,41