Ralph Lauren Corp (RL)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 277 800 2 071 000 1 539 400 2 506 500 2 427 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 371 600 448 700 355 900 246 800 202 300
Rotacja zobowiązań 6,13 4,62 4,33 10,16 12,00

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 277 800K ÷ $371 600K
= 6,13