Ralph Lauren Corp (RL)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 071 000 1 539 400 2 506 500 2 427 000 2 430 600
Zobowiązania handlowe w tys. USD 448 700 355 900 246 800 202 300 165 600
Rotacja zobowiązań 4,62 4,33 10,16 12,00 14,68

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 071 000K ÷ $448 700K
= 4,62