Ralph Lauren Corp (RL)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 277 800 2 071 000 1 539 400 2 506 500 2 427 000
Zapasy w tys. USD 1 071 300 977 300 759 000 736 200 817 800
Rotacja zapasów 2,13 2,12 2,03 3,40 2,97

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 277 800K ÷ $1 071 300K
= 2,13