Ralph Lauren Corp (RL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 565 700 2 598 400 2 776 500 2 116 300 1 987 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 111 300 104 900 109 300 107 700 157 900
Należności w tys. USD 575 800 536 700 563 200 413 600 598 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 493 500 2 255 700 1 584 800 2 092 000 1 200 100
Wskaźnik płynności szybkiej 1,51 1,44 2,18 1,26 2,29

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 565 700K + $111 300K + $575 800K) ÷ $1 493 500K
= 1,51