Ralph Lauren Corp (RL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 598 400 2 776 500 2 116 300 1 987 500 2 004 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 104 900 109 300 107 700 157 900 136 800
Należności w tys. USD 536 700 563 200 413 600 598 900 630 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 255 700 1 584 800 2 092 000 1 200 100 1 587 200
Wskaźnik płynności szybkiej 1,44 2,18 1,26 2,29 1,75

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 598 400K + $104 900K + $536 700K) ÷ $2 255 700K
= 1,44