Ralph Lauren Corp (RL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 218 500 4 400 800 6 159 800 6 313 000 6 182 300
Aktywa razem w tys. USD 7 724 700 7 887 500 7 279 900 5 942 800 6 143 300
Rotacja aktywów razem 0,81 0,56 0,85 1,06 1,01

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 218 500K ÷ $7 724 700K
= 0,81