Oracle Corp. (ORCL)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 72 110 000 75 995 000 69 226 000 51 673 000 56 128 000
Kapitał własny w tys. USD -6 220 000 5 238 000 12 074 000 21 785 000 45 726 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 14,51 5,73 2,37 1,23

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $72 110 000K ÷ $-6 220 000K
= —


Analiza porównawcza

2022