Oracle Corp. (ORCL)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 86 420 000 72 110 000 75 995 000 69 226 000 51 673 000
Kapitał własny w tys. USD 1 073 000 -6 220 000 5 238 000 12 074 000 21 785 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 80,54 14,51 5,73 2,37

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $86 420 000K ÷ $1 073 000K
= 80,54


Analiza porównawcza

2023