Oracle Corp. (ORCL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 49 954 000 42 440 000 40 479 000 39 068 000 39 506 000
Aktywa razem w tys. USD 134 384 000 109 297 000 131 107 000 115 438 000 108 709 000
Rotacja aktywów razem 0,37 0,39 0,31 0,34 0,36

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $49 954 000K ÷ $134 384 000K
= 0,37


Analiza porównawcza

2023