Oracle Corp. (ORCL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 42 440 000 40 479 000 39 068 000 39 506 000 39 831 000
Aktywa razem w tys. USD 109 297 000 131 107 000 115 438 000 108 709 000 137 264 000
Rotacja aktywów razem 0,39 0,31 0,34 0,36 0,29

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $42 440 000K ÷ $109 297 000K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022