Oracle Corp. (ORCL)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 49 954 000 42 440 000 40 479 000 39 068 000 39 506 000
Należności w tys. USD 6 915 000 5 953 000 5 409 000 5 551 000 5 134 000
Rotacja należności 7,22 7,13 7,48 7,04 7,69

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $49 954 000K ÷ $6 915 000K
= 7,22


Analiza porównawcza

2023