Oracle Corp. (ORCL)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Zysk netto w tys. USD 6 717 000 13 746 000 10 135 000 11 083 000 3 825 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 42 440 000 40 479 000 39 068 000 39 506 000 39 831 000
Marża zysku netto 15,83% 33,96% 25,94% 28,05% 9,60%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $6 717 000K ÷ $42 440 000K
= 15,83%


Analiza porównawcza

2022