Oracle Corp. (ORCL)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Zysk netto w tys. USD 8 503 000 6 717 000 13 746 000 10 135 000 11 083 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 49 954 000 42 440 000 40 479 000 39 068 000 39 506 000
Marża zysku netto 17,02% 15,83% 33,96% 25,94% 28,05%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $8 503 000K ÷ $49 954 000K
= 17,02%


Analiza porównawcza

2023