Oracle Corp. (ORCL)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 49 954 000 42 440 000 40 479 000 39 068 000 39 506 000
Working capital w tys. USD -2 086 000 12 122 000 31 403 000 34 940 000 27 756 000
Rotacja kapitału pracującego 3,50 1,29 1,12 1,42

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $49 954 000K ÷ $-2 086 000K
= —


Analiza porównawcza

2023