Oracle Corp. (ORCL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 42 440 000 40 479 000 39 068 000 39 506 000 39 831 000
Property, plant and equipment w tys. USD 9 716 000 7 049 000 6 244 000 6 252 000 5 897 000
Rotacja aktywów trwałych 4,37 5,74 6,26 6,32 6,75

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $42 440 000K ÷ $9 716 000K
= 4,37


Analiza porównawcza

2022