Oracle Corp. (ORCL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 49 954 000 42 440 000 40 479 000 39 068 000 39 506 000
Property, plant and equipment w tys. USD 17 069 000 9 716 000 7 049 000 6 244 000 6 252 000
Rotacja aktywów trwałych 2,93 4,37 5,74 6,26 6,32

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $49 954 000K ÷ $17 069 000K
= 2,93


Analiza porównawcza

2023