Oracle Corp. (ORCL)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 33 563 000 32 624 000 31 130 000 31 511 000 31 750 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 42 440 000 40 479 000 39 068 000 39 506 000 39 831 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 79,08% 80,59% 79,68% 79,76% 79,71%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $33 563 000K ÷ $42 440 000K
= 79,08%


Analiza porównawcza

2022