Oracle Corp. (ORCL)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 36 390 000 33 563 000 32 624 000 31 130 000 31 511 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 49 954 000 42 440 000 40 479 000 39 068 000 39 506 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 72,85% 79,08% 80,59% 79,68% 79,76%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $36 390 000K ÷ $49 954 000K
= 72,85%


Analiza porównawcza

2023