Oracle Corp. (ORCL)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Zysk brutto w tys. USD 9 126 000 7 649 000 12 999 000 12 063 000 12 268 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 49 954 000 42 440 000 40 479 000 39 068 000 39 506 000
Marża zysku brutto 18,27% 18,02% 32,11% 30,88% 31,05%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $9 126 000K ÷ $49 954 000K
= 18,27%


Analiza porównawcza

2023