Oracle Corp. (ORCL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Rotacja zapasów 24,98
Rotacja należności 7,13 7,48 7,04 7,69 7,55
Rotacja zobowiązań 6,74 10,54 12,46 13,78 15,28
Rotacja kapitału pracującego 3,50 1,29 1,12 1,42 0,70

Średnia liczba dni

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Cykl zapasów dni 14,61
Cykl należności dni 51,20 48,77 51,86 47,43 48,38
Cykl zobowiązań dni 54,15 34,62 29,29 26,48 23,89

Długoterminowe

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Rotacja aktywów trwałych 4,37 5,74 6,26 6,32 6,75
Rotacja aktywów razem 0,39 0,31 0,34 0,36 0,29