Oracle Corp. (ORCL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Rotacja zapasów 24,98
Rotacja należności 7,22 7,13 7,48 7,04 7,69
Rotacja zobowiązań 11,27 6,74 10,54 12,46 13,78
Rotacja kapitału pracującego 3,50 1,29 1,12 1,42

Średnia liczba dni

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Cykl zapasów dni 14,61
Cykl należności dni 50,53 51,20 48,77 51,86 47,43
Cykl zobowiązań dni 32,40 54,15 34,62 29,29 26,48

Długoterminowe

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Rotacja aktywów trwałych 2,93 4,37 5,74 6,26 6,32
Rotacja aktywów razem 0,37 0,39 0,31 0,34 0,36