Oracle Corp. (ORCL)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Cykl zapasów dni 14,61
Cykl należności dni 50,53 51,20 48,77 51,86 47,43
Cykl zobowiązań dni 32,40 54,15 34,62 29,29 26,48
Cykl konwersji gotówki dni 18,13 -2,95 14,15 22,57 35,56

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 50,53 – 32,40
= 18,13


Analiza porównawcza

2023