Oracle Corp. (ORCL)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Aktywa razem w tys. USD 109 297 000 131 107 000 115 438 000 108 709 000 137 264 000
Kapitał własny w tys. USD -6 220 000 5 238 000 12 074 000 21 785 000 45 726 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 25,03 9,56 4,99 3,00

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $109 297 000K ÷ $-6 220 000K
= —


Analiza porównawcza

2022