Oracle Corp. (ORCL)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Aktywa razem w tys. USD 134 384 000 109 297 000 131 107 000 115 438 000 108 709 000
Kapitał własny w tys. USD 1 073 000 -6 220 000 5 238 000 12 074 000 21 785 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 125,24 25,03 9,56 4,99

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $134 384 000K ÷ $1 073 000K
= 125,24


Analiza porównawcza

2023