Oracle Corp. (ORCL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 72 110 000 75 995 000 69 226 000 51 673 000 56 128 000
Aktywa razem w tys. USD 109 297 000 131 107 000 115 438 000 108 709 000 137 264 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,66 0,58 0,60 0,48 0,41

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $72 110 000K ÷ $109 297 000K
= 0,66


Analiza porównawcza

2022