Oracle Corp. (ORCL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 86 420 000 72 110 000 75 995 000 69 226 000 51 673 000
Aktywa razem w tys. USD 134 384 000 109 297 000 131 107 000 115 438 000 108 709 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,64 0,66 0,58 0,60 0,48

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $86 420 000K ÷ $134 384 000K
= 0,64


Analiza porównawcza

2023