Oracle Corp. (ORCL)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 13 564 000 8 877 000 7 855 000 7 938 000 7 995 000
Zapasy w tys. USD 0 0 0 0 320 000
Rotacja zapasów 24,98

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $13 564 000K ÷ $0K
= —


Analiza porównawcza

2023